Wat bieden wij?

Studiecentrum Baarn is een kleinschalig instituut voor huiswerkbegeleiding, cursussen en trainingen. Onder professionele begeleiding wordt het beste uit iedereen gehaald.

Zo leren leerlingen in het voortgezet onderwijs hoe zij op een effectieve manier kunnen komen tot betere resultaten op school. Het gaat er niet alleen om dát het huiswerk gedaan wordt, het gaat er vooral om hoe dat op de meest effectieve manier gedaan kan worden. Daarbij staat telkens het ‘leren leren’ centraal. Het gaat om betere resultaten op korte termijn en het aanleren van leerstrategieën voor de langere termijn.

Aanbod voortgezet onderwijs:

Voor leerlingen in het basisonderwijs verzorgt Studiecentrum Baarn cursussen voor rekenen, taal en Engels.

Aanbod basisonderwijs:

Naast de begeleiding, cursussen en trainingen in Baarn, biedt Studiecentrum Baarn de mogelijkheid thuis in een virtuele klas begeleiding te krijgen. Leerlingen leren thuis hun huiswerk goed aan te pakken of krijgen thuis een bijles.

De online begeleiding thuis is vooral bedoeld voor:

Studiecentrum Baarn