Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en gaat verder dan het alleen maken van huiswerk onder toezicht. Het laat leerlingen effectief studeren waarbij het ‘leren leren’ centraal staat. Het huiswerk wordt gemaakt met behulp van verschillende leerstrategieën in een ordelijke leeromgeving. Leerlingen gaan inzien wat allemaal nodig is voor het behalen van optimale resultaten op school.

Door de kleinschalige opzet van het studiecentrum in Baarn is er veel aandacht voor de individuele leerling. Plaatsing vindt plaats na een gesprek met zowel de ouders/verzorgers als met de leerling.

Studiecentrum Baarn